Södra Lund B&B

Historik

Lund nämnes enligt Ridderstad redan 1356 och 1379. Vid mitten av 1500-talet bestod Lund av två frälsehemman. Genom köp och arv var många bemärkta personer och även kronan, ägare till hemmanen som 1765 respektive 1772 skatteköptes. Södra Lund bildades på 1840-talet  av godsägare Lars Larsson genom sammanslagning av flera gårdar. Omkring 1890 köpte Lars Larssons måg, Peter Karlsson, egendomen och innehade den till 1910 då han sålde till godsägare Sven Törnqvist. Enligt uppgift lät ägaren 1916 uppföra den ståtliga och gedigna herrgårdsbyggnaden. Bostaden har sedan byggnationen behållit sin ursprungliga karaktär och har under åren renoverats/underhållits varsamt. I samband med försäljning av egendomen 1990 avstyckades mangårdsbyggnaden, bostadsflygel och stall med omgivande markområde från stamfastigheten och då blidades nuvarande fastighet.

Ägare till Södra Lund är idag Göran & Jessica Cannervik. Vi hoppas kunna ge er gäster en skön och avslappnande vistelse.

Vi har möjlighet att erbjuda mindre konferenser/mötesgrupper om upp till 12 personer. Se vidare under fliken Konferens & utflykt.

Foto: Marie Persson / Nicholas Taylor
Kom och bo hos oss i sköna Östergötland!

Kontakta oss för bokning